10 februarie – Sfântul Haralambie

10 februarie – Sfântul Haralambie

Trimite și altora

Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, episcopul cetății Magnesei

Marele Sfânt Mucenic Haralambie a fost Episcop în cetatea Magnesiei și a suferit pentru Hristos la vârsta de o sută treisprezece ani în vremea împărăției lui Sever(222-235). El învăța popoarele cuvântul lui Dumnezeu, povățuindu-le la calea mânturii. Când au început sângeroasele persecuții împotriva creștinilor, din timpul împăratului Septimius Sever, Bătrânul Haralambie,a fost prins de cei necredincioși și adus la judecată și întrebare înaintea ighemonului Luchian și a lui Luchie.

Sfântul a mărturisit fără frică pe Hristos iar fața sa strălucea de lumina Harului Sfântului Duh. Dar dregătorul având inima impietrită și îndrăcită a poruncit să fie dezbrăcat de hainele sale și să fie jupuit de viu,tăindu-i-se fâșii din piele și din carnea sa. Iar Sfântul Haralambie fiind grav rănit a zis iertător ostașilor: ”Mulțumesc vouă fraților,că strujind trupul meu cel vechi, mi-ați înnoit duhul, care dorește să se îmbrace în viața cea nouă și veșnică cu haina suferințelor pentru Hristos. ”Auzind acestea slujitorii ighemonului au început a mărturisi și a preamării puterea lui Hristos zicând judecătorilor: ”Necinstea făcută de voi omului acestuia se preface în cinste. Oare nu este acesta Însuși Hristos, Care luând asemănarea bătrânului bărbat, a venit să cerceteze Asia, ca să întoarcă pe locuitorii ei?..” Amândoi slujitorii au fost atunci tăiați pentru Hristos, iar numele lor erau: Porfirie și Vaptos.

digi dolce focus 2017

Văzând toate acestea ighemonul Luchie a luat uneltele de tortură și a vrut el însuși să îl chinuie pe sfânt. Dar o putere nevăzută i-a rupt mâinile din coate și au rămas lipite de trupul mucenicului și căzând la pământ striga :”Omul acesta este fermecător ajuta-mi o ighemoane Luchian” Iar igemonul alergând și văzând mâinile agățate de mucenic, a scuipat în fața acestuia și îndată i s-a sucit capul la spate. Dar sfântul la insitențele locuitorilor cetății și nevrând să răsplătească răului cu rău a făcut rugăciuni pentru chinuitorii săi, iar aceștia s-au vindecat. Luchie a cerut îndată botezul, dar Luchian s-a dus la Împăratul Sever ca să-l înștiințeze de cele întâmplate.

Auzind îmăratul ce s-a întâmplat s-a mâniat foarte tare și a trimis trei sute de ostași ca să îl prindă pe Sfântul Haralambie. Aceștia prinzând pe mucenicul lui Hristos, i-au bătut piroane de fier ascuțite în tot trupul și trăgândul de barba sa lungă l-au dus cale de 15 stadii în fața împăratului. Iar acesta l-a a început să îl chinuiască pe sfânt cu chinuri și mai mari și înfricoșătoare. Dar și în aceste chinuri sfântul a arătat răbdare și credință în Hristos, făcând minuni mari.

Văzând cei de față răbdarea Mucenicului în toate aceste chinuri și neâncetatele lui rugăciuni pentru toți, mulți dintre ei,bărbați și femei, s-au lepădat de idoli și au crezut în Hristos, iar împăratul, cercetându-i și chinuindu-i fără milă pe aceștia, a poruncit să li se taie capetele. Chiar fiica împăratului, Galinia, a lăsat închinarea la idoli a tatălui ei și s-a făcut creștină.

Fiind osândit la moarte și adus la locul execuției, Sfântul Haralambie și-a înălțat mâinile la cer și s-a rugat lui Dumnezeu pentru tot poporul ca să le dăruiască sănătate trupească și mântuire sufletească și ca El să le înmulțească roadele pe acest pământ. Iată un adevărat exempu de dragoste și iertare față de vrăjmași, Sfântul rugându-se inclusiv pentru cei care îl chinuiau și care i-au răsplătit binele cu răul. ”O Doamne, Tu care știi că omul e făcut din trup și sânge, iartă-le lor păcatele și varsă Harul tău peste toți!, se ruga bătrânul cu bunătate și cu lacrimi în ochi.

După rugăciune, acest sfânt bătrân și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu înainte ca satrapul să-i taie gâtul cu sabia. Iar fericita Galinia, a cerut împăratului trupul sfântului și luându-l, l-a învelit în pânze curate și subțiri, și ungându-l cu aromate și mir de mare preț l-a pus într-o raclă de aur, slăvind pe Dumnezeu. Împăratul s-a temut să o judece sau să-i facă rău fiicei sale, pentru că și-a dat seama că Dumnezeu era cu dânsa. Deci a lăsat-o să viețuiască în dreapta credință creștinească după voia ei.

Sfântul Mare Mucenic Haralambie a primit mucenicia în anul 202 după Hristos.

Chiriac Diana Oana – Parohia Sfântul Gheorghe, Barcelona

Bibliografie:
-Proloagele-Edit.Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă,București,2011
-Sf. Nicolaie Velimirovici-Prologele de la Ohrida,Edit. Sophia,2005
-Viețile Sfinților – Edit.Episcopiei Romanului și Hușilor 1991