Consultanta juridica romaneste

Consultanta juridica romaneste

Trimite și altora

RECUNOASTEREA STUDIILOR

I ECHIVALAREA DIPLOMELOR PREUNIVERSITARE IN SPANIA

ACTE NECESARE PENTRU OMOLOGAREA STUDIILOR IN SPANIA LA MINISTERUL EDUCATIEI DIN SPANIA, CAT SI IN ROMANIA, LA BIROUL ATASAT INVATAMANTULUI DIN BUCURESTI.

ATENTIE !!!

INCEPAND CU 01/01/2007 NU MAI ESTE NECESARA APOSTILAREA DOCUMENTELOR ROMANESTI DE STUDII CU APOSTILA DE LA HAGA IN VEDEREA SOLICITARII ECHIVALARII LOR IN SPANIA.

I ECHIVALAREA DIPLOMELOR PREUNIVERSITARE IN SPANIA

1. UNDE SE DEPUN ACTELE ?

Pentru a echivala diplomele preuniversitare obtinute in Romania trebuie sa prezentati documentele la urmatoarele adrese :
• In SPANIA, la Madrid : Subdirección General de títulos, Homologaciones y Convalidaciones, Ministerio de Educación y Ciencia, Paseo del Prado, 28, 28071, Madrid; sau la orice sediu al Universitatii Nationale spaniole de educatie la distanta.
• Pentru alte orase din Spania, mergeti la ¨Delegación del Gobierno, Subdelegación del Gobierno o Oficina de Alta Inspección ¨¨

• IN ROMANIA : LA BUCURESTI : BIROU ATASAT INVATAMANT-AMBASADA SPANIEI, INTRATREA BITOLIA, NUM 25 SECTOR 1, TEL 0212301772(program cu publicul : luni-vineri : 9.00-13.00)

ATENTIE !!!
TRADUCEREA DOCUMENTELOR VA FI FACUTA DE CATRE UN TRADUCATOR AUTORIZAT DE CATRE MAEC SPANIA. ( NU IN ROMANIA ¡!!)

2. CE ACTE SUNT NECESARE ?

• CERERE TIP
• COPIE LEGALIZATA PASAPORT (COMPULSADA)
• COPIE LEGALIZATA A DIPLOMEI (COMPULSADA)
• DIPLOMA TRADUSA IN LB SPANIOLA DE CATRE UN TRADUCATOR AUTORIZAT MAEC
• COPIE LEGALIZATA A FOII MATRICOLE (COMPULSADA)
• FOAIA MATRICOLA TRADUSA IN LB SPANIOLA DE CATRE UN TRADUCATOR AUTORIZAT MAEC
• TAXA

3. CINE POATE PREZENTA CEREREA DE ECHIVALARE A DIPLOMEI IN SPANIA?
• Persoana interesată.
• Părinţii dacă persoana interesată este minoră.
• O altă persoană cu împuternicire din partea persoanei interesate.

4. CARE ESTE PROCEDURA?
• La biroul unde se prezintă documentele, fie în Bucureşti, fie în Spania, se vor înapoia Diploma şi Foaia Matricolă, după ce au fost xeroxate şi compulsate.
• La depunerea documentelor, biroul de primire va ştampila şi va înapoia persoanei interesate o copie a „Fişei de înscriere provizorie în centre educative sau la examene oficiale”, care dovedeşte faptul că procesul de echivalare este în desfăşurare, şi permite persoanei interesate să se înscrie în centrul educativ spaniol corespunzător. Această înscriere va avea caracter provizoriu până când decizia de aprobare a echivalării va fi definitivă.
• La terminarea procesului de evaluare a cererii de echivalare, Ministerul Educaţiei şi Stiinţei din Spania va trimite persoanei interesate, la adresa indicată în cererea tip, certificatul de obţinere a echivalării diplomei.

5. CUM AU ACCES LA STUDII PREUNIVERSITARE IN SPANIA ELEVII ROMANI?

Dat fiind faptul că sistemul de studii din Spania este asemănator cu cel din România, elevii români care vor dori să studieze în Spania se vor putea înscrie în acelaşi an şcolar ca în România. Elevul este admis la cea mai apropiată şcoală de casa sa pentru că orice elev care se află în Spania are dreptul la educaţie obligatorie şi gratuită, până la împlinirea vârstei de 16 ani. Pentru elevii din clasele 1-9 (în Spania până 3º de ESO), nu este nevoie de niciun document pentru înscriere.
• Echivalent nivel educativ:
• RUMANIA ESPAÑA
• 12……………………………………2º Bachillerato
• 11……………………………………1º Bachillerato
• 10……………………………………4º de E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria)
• 9……………………………………..3º de E.S.O.
• 8……………………………………..2º de E.S.O.
• 7……………………………………..1º de E.S.O.
• 6……………………………………..6º de Primaria
Elevii care vor dori să studieze clasele 10, 11 sau 12 (4º de ESO, 1º sau 2º de Bachillerato) în Spania vor trebui să prezinte:
• Cererea de echivalare a studiilor efectuate în România – Se obţine în România la Birou Ataşat Invăţământ sau de pe internet:
http://www.mec.es/mecd/titulos/files/Anexo8nuevo.rtf.
• Fotocopie ştampilată a paşaportului („Compulsa”) – Se poate obţine în România la Birou Ataşat Invăţământ sau la Ambasada Spaniei (str. Tirana, nr. 1). In Spania se poate obţine la orice organism oficial.
• Foaia matricolă
• Traducerea foii matricole.
• Ordin de transfer bancar care să justifice efectuarea plăţii taxei de
echivalare în contul:
Ministerio de Educación y Ciencia,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
C/ Alcalá, 16, 28014, Madrid
Număr de cont: 0182 2370 44 0200203771,
Cod Swift: BBVA ES MM XXX
IBAN: ES4101822370440200203771

• La depunerea documentelor, biroul de primire va ştampila şi va înapoia persoanei interesate o copie a “Fişei de înscriere provizorie în centre educative sau la examene oficiale”, care dovedeşte faptul că procesul de echivalare este în desfăşurare, şi permite persoanei interesate să se înscrie în centrul educativ spaniol corespunzător. Această înscriere va avea caracter provizoriu până când decizia de aprobare a echivalării va fi definitivă.


Trimite și altora