Modificări Legale – înregistrarea naşterii copilului în Spania

De la 1 Ianuarie, anul acesta, au intrat în vigoare modificările la legea privind înregistrarea naşterilor în Spania. Astfel că documentele necesare pentru înregistrarea naşterii, conform noilor prevederi legale sunt:

Dacă sunteţi căsătoriţi:

1. Certificatul de recensământ (empadronamiento – cu al unuia dintre părinţi este sufient) cu o vechime de emitere de maximum trei luni.
2. Document Galben din spitalul unde a avut loc naşterea (completat integral).
3. Buletin statistic (completat integral).
4. Certificat din spital din care să rezulte că naşterea nu a mai fost înregistrată în alt loc.
5. Autorizaţia părintelui care nu este prezent (dacă este cazul).
6. Cărţile de identitate şi livretul/cartea de familie (dacă îl au).
7. Dacă părinţii nu sunt spanioli, certificatul de căsătorie trebuoie tradus.
8. Dacă părinţii nu sunt spanioli, trebuie să prezinte CERTIFICATUL CONSULAR cu ortografia corectă a numelui copilului și daca numele este DISPONIBIL pentru inscrierea în CONSULATUL CORESPUNZĂTOR. Dacă părinții sunt din țări diferite trebuie să prezinte certificatul ambelor consulate. Chiar daca unul dintre părinti este spaniol, persoana străină trebuie să prezinte respectivul certificat.

Dacă nu sunteţi căsătoriţi:

1. Certificatul de recensământ (empadronamiento – cu al unuia dintre părinţi este sufient) cu o vechime de emitere de maximum trei luni.
2. Document Galben din spitalul unde a avut loc naşterea (completat integral).
3. Buletin statistic (completat integral).
4. Certificat din spital din care să rezulte că naşterea nu a mai fost înregistrată în alt loc.
5. Ambii părinţi trebuie să se prezinte cu cărţile de identitate (sau NIE) .
6. DACA PĂRINȚII sunt străini, trebuie să prezinte CERTIFICATUL CONSULAR cu ortografia corectă a numelui copilului și daca numele este DISPONIBIL pentru inscrierea în CONSULATUL CORESPUNZĂTOR. Dacă părinții sunt din țări diferite trebuie să prezinte certificatul ambelor consulate. Chiar daca unul dintre părinti este spaniol, persoana străină trebuie să prezinte respectivul certificat.

Înregistrarea naşterii

7. CAZURI SPECIALE : În cazul în care mama este separată sau divorţată legal, trebuie să prezinte sentinţa actualizată de divorţ, atestată și actualizată, cu o vechime de mai mult de 300 de zile. În cazul în care nu este aşa și nu este separata din punct de vedere legal, nici divorţată, se va prezenta în faţa Registrului Civil împreună cu fostul soţ şi cu partenerul actual în vederea depunerii unei declaraţii.

Înregistrarea naşterii se va putea efectua doar dacă se prezintă toate documentele şi îndeplinind toate condiţiile specificate.

Pentru mai multe amănunte vă stau la dispoziţie.