Masuri urgente in sprijinul celor care lucreaza ca Autonom in Spania

autonom

 • O lege mult așteptată de toți cei care lucrează în regim de Autonom în Spania, mulți dintre ei români: „legea de reformă urgentă pentru lucrătorii autonomi” (Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), a fost adoptată astăzi de parlamentul spaniol.

“Fără îndoială că măsurile prevăzute de legea adoptată astăzi vor face viața lucrătorului autonom ceva mai ușoară” este de părere Lorenzo Amor, președintele Asociación de los Trabajadores Autonomos (ATA), una dintre principalele asociații din sector.


Televiziune Românească prin Satelit / Barcelona / Spania
dolce telekomStai informat, tine legatura cu evenimentele din tara, vorbeste romaneste / Tv satelit oriunde in Europa /


“Este o lege care îmbunătățește protecția socială, condițiile oferite întreprinzătorului, care elimină parte dintre piedicile existente și ușurează activitatea autonomilor” spune președintele ATA.

Prevederile legii aprobate astăzi afectează un mare număr de lucrători români, 34.053 erau înscriși în RETA la începutul lunii Iunie 2017. Numărul total al autonomilor străini era de 140.275, conform datelor publicate de una dintre centralele profesionale spaniole.

Măsuri aprobate:

Legea intră în vigoare imediat după publicarea în monitorul oficial, mai puțin unele prevederi pentru care se fixează data de 1 Ianuarie 2018, din motive fiscale.

Măsuri pentru Intreprinzători (autonomi)

 • Se mărește numărul de situații în care se aplică taxa redusă de 50 de euro pentru noii autonomi sau pentru aceia care nu au mai avut această calitate. Intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
 • Se va putea opta din nou pentru taxa forfetară redusă după 3 ani de la ultima înregistrare ca autonom.
 • Avantaje pentru persoanele cu o formă de handicap. Intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
 • Se prelungesc până la 24 de luni bonificațiile la plata taxelor de autonomo. Următoarele 6 luni după primele 12 bonificația este de 50% iar ultimele 6 de 30%. Intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Măsuri Fiscale:

 • Se reduc penalizările pentru întârzierea la plată pentru Seguridad Social la jumătate, trec de la 20% la 10% în prima lună. Se aplică de la 1 ianuarie 2018.
 • Se vor putea deduce 30% din cheltuielile de utilități, apă, curent, telefonie (doar dacă lucrează de acasă). Intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
 • Se vor putea deduce 26,67 euro zilnic din IPRF pentru cheltuieli cu mâncarea, când afectează activitatea în Spania. Pentru lucrări în străinătate suma care se poate deduce din impozit este de 48 euro. Intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Măsuri referitoare la plăți către Hacienda

 • Autonomul va plăti doar din ziua în care se înscrie în RETA, nu toată luna întreagă ca până acum. Intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
 • Se poate înscrie sau renunța la statutul de autonom de trei ori pe parcursul unui an calendaristic. Intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
 • Autonomul va putea avea 100% din pensie și va putea continua să lucreze dacă are cel puțin un angajat.

Recunoașterea accidentelor ‘in itinere’ (pe drumul înspre sau dinspre locul de muncă) pentru profesionalii autonomi cu condiția ca locul de muncă să nu coincidă cu domiciliul personal este una dintre prevederile mult așteptate ale prezentei legi.

mai multe aici

 

Pasaport spaniol – cum se obtine

pasaport spaniol

Obținerea naționalității unei alte țări nu este întotdeauna un proces evident. Dacă nu ați fost născuți sub soarele spaniol, lucru care v-ar fi permis să fiți unul dintre cetățenii spanioli, există câteva modalități prin care puteți obține naționalitatea și de a avea în mână noul pasaport spaniol.

digi dolce focus 2017

Naționalitatea prin rezidență

Acest demers îl pot iniția persoanele care sunt înregistrate în registrul civil spaniol de mai mult de 10 ani. Există două excepții care ar permite scurtarea acetei perioade minime. Refugiații, declarați ca atare de mai mult de 5 ani, descendenții evreilor sefard spanioli sau ai celor proveniți din vechile colonii sau Portugalia o pot face după 2 ani iar cei născuți din părinți spanioli din străinătate după un an.

Naționalitatea prin opțiune

Deptul Spaniol oferă de asemenea stăinilor posibilitatea de a obține naționalitatea spaniolă prin opțiune. O pot obține:

 • toate persoanele care se află sub tutela unui cetățean spaniol
 • orice persoană care are unul dintre părinți de naționalitate spaniolă și este născută în Spania
 • orice persoană adoptată de un cetățean spaniol. În acest caz trebuie să fi trecut 10 ani de la data adopției

Naționalitatea spaniolă poate fi obținută, de asemenea, dacă ați fost născut în Spania și v-ați căsătorit cu un/o cetățean/că spaniol/ă

La cerere

Pentru a înregistra cererea de obținere a naționalității se începe pri completarea unei cereri. Cu formularul în mână trebuie să o transmiteți Registrului Civil împreună cu următoarele documente:

 • formular completat
 • NIE (titlul de rezidență)
 • pașaport
 • certificat d’empadronamiento
 • certificat de naștere
 • acte justificative ale activității personale în Spania: contract de muncă, extras de Seguridad Social …
 • extras de cazier judiciar din țara de origine (tradus)

Taxa de înregistrare costă 100 de euro. La aceasta trebuie să adăugați 85 de euro pentru înscrierea la examenul CCSE. Fără o notă satisfăcătoare la acest examen naționalitatea spaniolă nu poate fi obținută. Examenul durează 45 de minute și trebuie să reușiți 15 răspunsuri bune la 25 de întrebări puse. Dacă doriți să vă antrenați, guvernul spaniol a pus la dispoziție o serie de întrebări aici.

Dacă naționalitatea va fi obținută prin opțiune sau prin rezidență solicitantul va trebui să respecte prevederile legale spaniole. Una dintre prevederi este aceea că solicitantul trebuie să renunțe la naționalitatea deținută anterior. De facto, Spania recunoaște încă rezoluția Consiliului Europei din 1963 și nu a fost până acum realizat un alt acord care să permită dubla cetățenie. Ceea ce înseamnă că rezidenții spanioli care solicită naționalitatea spaniolă vor pierde naționalitatea inițială aparte de cei proveniți din statele hispano-americane, Andora, Filipine, Guineea Ecuatorial și Portugalia.

Regimul calatoriei minorilor peste granite – acordul parintilor

calatoria minorilor

În România, regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate este reglementat de Legea 248 din 2005. Astfel, conform acestei legi, minorul cetățean român se va putea deplasa în afara țării însoțit de ambii părinți, iar în cazul în care deplasarea urmeză a fi efectuata doar împreună cu unul dintre părinti, va fi necesar acordul scris al celuilalt părinte, liber exprimat in fața unui notar public care va întocmi în acest sens un înscris notarial (declaratie).

Această prevedere destul de restrictivă care figurează în acest act normativ a produs de-a lungul timpului extrem de multe situații neplăcute cetățenilor români rezidenți în afara țării, în sensul că, atunci când minorii călătoreau în Romania doar cu unul dintre părinți, celalat părinte trebuia sa meargă la oficiile consulare ale Romaniei sau la notarii din țările de reședință pentru a solicita întocmirea acestor documente fără de care minorul nu ar fi putut avea permisiunea de a ieși din România pentru a se întoarce în țara de reședință, în ciuda faptului ca locuia de fapt într-un alt stat.

digi dolce focus 2017

La începutul lunii octombrie a anului 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 169/2016 prin care au fost aduse modificări și completări Legii nr. 248/2005. Printre modificările și completările aduse legii se numără și cea care simplifică foarte mult regimul călătoriilor în străinătate a minorilor cetățeni români.

Conform noii legi declarația celuilalt părinte nu va fi necesară dacă deplasarea minorului urmeaza să se efectueze către țara unde acesta are domiciliul sau reședința, lucru ce trebuie demonstrat în momentul controlului de trecere a frontierei cu ajutorul documentelor de ședere în tara către care urmeaza a se deplasa. Astfel, la articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d), declaraţia celuilalt părinte, declaraţia ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieşirea din România, nu este necesară atunci când minorul cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile prezentului articol, în această ţară”

Aceste documente trebuie sa fie valabile. Prin urmare, a fost introdusă o prevedere de lege care cu siguranță era necesară de foarte mult timp și care era asteptată de majoritatea românilor rezidenți în afara granițelor țării.

Trebuie stiut faptul că, dacă deplasarea minorului cu unul din părinți se face către un alt stat și nu către statul unde minorul își are domiciliul sau reședința, atunci se vor aplica prevederile Legii 248/2005, în sensul că, pentru ieșirea din România, va fi nevoie de acordul ambilor părinți, așa cum era înainte de intrarea în vigoare a Legii 169/2016. Acesta este un aspect foarte important pentru că este necesar să se facă distincția între condițiile care se cer a fi îndeplinite în cazul deplasării minorului către statul unde are domiciliul sau reședința legală și cele care se cer a fi îndeplinite în cazul deplasării într-un stat diferit de cel în care acesta domiciliaza sau are resedinta legala.

Ca o concluzie se poate afirma că, în ceea ce privește regimul liberei circulații în străinătate a minorilor cetățeni români care au domiciliul sau reședința legală în afara granițelor țării, Legea 169/2016 a adus beneficii românilor care locuiesc în afara țării și care au copii minori, în sensul simplificării procedurii de ieșire din România a acestor minori cetățeni români.

Ingrid Hodivoianu

ingrid hodivoianu

Carnet de conducere in Spania – Cum se obtine

carnet spania

În acest articol vom vorbi despre schimbările legislative în vederea obţinerii permisului de conducere de către românii cu reşedinţa în Spania şi ce se poate face cu permisele obţinute în România înainte şi după 19 ianuarie 2013. Această dată este data limită când a fost transpusă Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/126/CE, normă care reglementează permisul de conducere unic pentru Statele membre ale Uniunii Europene.

satelit televizor

A. Românii cu reşedinţa în Spania dinainte sau după ianuarie 2013, dar cu permisul de conducere obţinut în România înainte de această dată, nu trebuie să facă nimic în această privinţă. Aceste permise de conducere sunt valabile până la data expirării, când va trebui să le reînnoiască în baza legislaţiei spaniole; deci se poate circula cu ele fără nici o problemă.

B. Cetăţenii români cu reşedinţa în Spania – posesori ai certificatului de înregistrare NIE – pentru a putea obţine permisul de conducere, vor trebui să susţină examenele în Spania. În cazul în care au făcut şcoala de şoferi şi s-au examinat în România după data de 19 ianuarie 2013, vor fi sancţionaţi de către Poliţia spaniolă. Pentru a evita acest lucru, va trebui prezentată o cerere de înscriere în Registrul Conducătorilor Auto (Registro de Conductores e Infractores) de la Sediul Central de Trafic Rutier din zona de reşedinţă.

IMPORTANT: Pentru a evita probleme, în special amenzi, dacă locuiţi în Spania, trebuie să obţineţi permisul de conducere în această ţară, NU în România.

Sperăm că v-au fost utile aceste informaţii şi în caz de nevoie, ne puteţi contacta.

Av. Nadia Irina Fundăţeanu

Efica Abogados, tel: 635 954 632. www.eficabogados.com

Nationalitatea spaniola – proceduri si costuri

nationalitatea spaniola

Proceduri si costuri pentru a obtine nationalitatea spaniola

După atâţia ani plecat de acasă, românul a reuşit să se relaţioneze, să se integreze şi să-şi pună amprena în societatea – gazdă. Cum încă în propria ţară nu există perspective de un trai bun, românul decide să renunţe la cetăţenia sa (dat fiind faptul că nu există acord de dublă cetăţenie între statul Român şi cel Spaniol), pentru a o solicita pe cea a statului care i-a oferit un viitor.

Pentru a putea solicita naţionalitatea spaniolă trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii:

 • Rezidenţa legală în Spania de minim 10 ani
 •  1 an în cazul celor născuţi în Spania
 •  1 an pentru cei căsătoriţi cu cetăţean spaniol
 •  1 an şi pentru Soţ văduv de cetăţean spaniol

De pe data de 15 octombrie 2015, în vederea legii 19/2015 din 13 iulie, pentru a putea cere nationalitatea spaniola trebuie să plătiţi o taxă de 100€ şi să promovaţi două examene la Institutul Cervantes: unul de cunoştinţe constituţionale şi socioculturale, iar altul de limba spaniolă.

satelit televizor

În general, actele necesare pentru a iniţia dosarul sunt:

 • Cerere tip
 •  Dovada de plată a taxei
 • Certificatul de înregistrare de cetăţean comunitar
 • Paşaportul în vigoare
 •  Certificat de naştere tradus şi cu Apostila de la Haga
 • Cazierul tradus şi cu Apostila de la Haga
 • Certificatul de căsătorie în cazul în care sunteţi căsătorit; dacă sunteţi căsătorit cu un cetăţean spaniol: certificatul de naştere al acestuia şi certificat de la primărie din care să reiasă că locuiţi împreună – Certificado de Convivencia
 • Certificatul de domiciliu „empadronamiento”
 • Dacă aveţi copii minori, certficatele de naştere ale acestora.

Sperăm că v-au fost utile aceste informaţii şi în caz că aveţi nevoie de consultanţă juridică, ne puteţi contacta.

Avocat Nadia Irina Fundăţeanu

Efica Abogados,
tel: 635 954 632
www.eficabogados.com

Scoaterea copiilor peste graniţe Ce trebuie să ştim

scoaterea copiilor

A început sezonul de vacanţe iar călătoriile înspre şi dinspre ţară sunt frecvente. România, Spania precum şi ţările prin care tranzităm pe parcursul călătoriei fac parte din Comunitatea Europeană iar buletinul sau paşaportul românesc au puterea să ne facă călătoria lipsită de emoţii, putem călători fără multe restricţii. În acelaşi timp însă atât România cât şi Spania au legi proprii de care trebuie să ţinem cont atunci când ne planificăm călătoriile.

O publicaţie aragoneză (Spania) s-a făcut ecoul nemulţumirilor unor conaţionali care s-au văzut în situaţia de a-şi altera programul vacanţei pentru că erau în imposibilitatea de a se întoarce din ţară cu copiii minori. Publicaţia spaniolă a titrat: „Rumanía dificulta el regreso a España de los menores nacidos aquí con doble nacionalidad” (România interzice întoarcerea minorilor născuţi în Spania cu dublă naţionalitate) în goana după titluri senzaţionale, făcându-se ecoul reclamaţiilor unor membri ai comunităţii româneşti din Spania.

Legea românească este clară: minorul neînsoţit de ambii părinţi are nevoie de procură din partea părintelui care lipseşte. Legea spaniolă este la fel de clară şi spune exact acelaşi lucru; de asemenea minorul născut în România dintr-un părinte român şi unul spaniol are nevoie de o procură eliberată la consulatul spaniol din România dacă va călători doar cu părintele român.

Publicaţia îl citează pe domnul Gheorghe Cocoşel, preşedinte al Asociaţiei ProRumania din Calatayud (Zaragoza) care este de părere că „până la împlinirea a 18 ani minorul nu trebuie să se hotărască pentru o naţionalitate sau alta” iar minorul ar trebui să fie considerat cetăţean spaniol şi nu poate fi împiedicat să călătorească”.

Am cerut părerea reprezentantului consular din Barcelona şi am primit următorul răspuns: „articolul 30 alineat 1 litera b,  a  legii 248/2005 actualizată, este foarte clar în această privinţă, cerând ca persoana care călătoreşte cu minorul (unul dintre părinţi sau o terţă persoană) să prezinte o declaraţie de acord din partea celuilalt părinte sau a părinţilor. Referitor la afirmaţiile legate de alegerea cetăţeniei acestea nu au nicio relevanţă, inclusiv Spania impune aceleaşi reguli, conform art. 645, al. 1, lit. c din Noul Cod Civil spaniol” precizează Dna. Consul General Geanina Boicu.

Pe această temă am publicat acum câtva timp opinia unui specialist în domeniul legal care ne sfătuieşte să ne informăm înainte de a întreprinde o călătorie cu un minor, pentru a evita neplăceri izvorâte din ignoranţă sau neatenţie. Codul civil spaniol are prevederi similare iar prevederile în materie de siguranţa minorilor credem că trebuie să fie politică de stat. Lamentările ulterioare nu ajută pe nimeni şi la nimic iar faptul că presa spaniolă are ocazia să folosească astfel de situaţii pentru a pune România într-o lumină proastă, total gratuit în cazul acesta, nu face comunităţii româneşti nici un favor.

O să fiţi de acord cu mine dacă spun că prefer ca poliţia de frontieră spaniolă sau română să nu permită tranzitul unor minori cu situaţia neclară decât ca unul singur să fie victima unei reţele de traficanţi de copii.

 

Înregistrarea schimbării de stare civila la timp – O prioritate

stare civila

Voi începe insistând în faptul că este esenţial să înregistraţi orice fel de schimbare de stare civila efectuată în Spania, la oficiile consulare sau pe teritoriul României. De ce subliniez acest lucru? Vă voi relata o mică istorie recentă care sigur vă va ajuta să înţelegeţi insistenţa mea.

A venit la birou o doamnă Y, cu cartea de identitate expirată, divorţată în Spania de câţiva ani. Nu şi-a pus problema că fiind cetăţean român hotărârea de divorţ pronunţată în Spania trebuia înscrisă în ţară sau la consulat. Tot acolo se face stabilirea numelui de familie a doamnei proaspăt divorţate. Nu pare important, se poate trăi şi cu numele fostului soţ. Doar că din relaţia pe care o are cu noul partener are fericirea să aibă un copil caruia îi trebuie un certificat de naştere. Iar în momentul acesta devine importantă înscrierea certificatului de divorţ şi schimbarea numelui mamei copilului. Este o situaţie poate pentru mulţi „ciudată” şi asta pentru că nu au fost puşi în faţa unei astfel de experienţe dar realitatea este că întâlnesc destul de des aceste circumstanţe.

În primul rând trebuie să cerem înregistrarea în România a divorţului pronunţat în străinătate împreună cu o renunţare expresă a numelui de familie şi revenirea la numele de fată. Într-un articol viitor ne vom opri asupra circumstanţelor iniţierii demersurilor de divorţ / separare legală.

Ulterior se va cere renovarea cărţii de identitate în România, cu noile date de stare civilă şi numele de familie.

Va trebui să mergem şi la Registrul Civil spaniol unde s-a înregistrat naşterea copilului ca să modificăm numele de famile al mamei.

Şi în ultimul rând putem merge la Oficiul Consular pentru a înregistra naşterea copilului.

Sunt demersuri care durează dar în cele din urmă am reuşit atât renovarea documentului de identitate al mamei cât şi înregistrarea noului născut în cadrul Consulatului Român.

Sperăm că v-au fost utile aceste informaţii şi în caz de nevoie, ne puteţi contacta.

Av Nadia Irina Fundăţeanu /Efica Abogados, tel: 635 954 632

Comisia de tăiat hârtii – un pas către debirocratizare în România

hartii

Guvernul a adoptat astăzi un pachet de măsuri destinate simplificării procedurilor și reducerii eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente, precum și consolidării procesului de digitalizare la nivelul administrației publice centrale.

Cea mai mare parte a măsurilor incluse în acest pachet răspund sugestiilor primite din partea cetățenilor prin intermediul platformei online de consultare publică “maisimplu.gov.ro“, prin intermediul căreia s-au primit peste 3.300 de propuneri și aproximativ 32.000 de persoane care au susținut propunerile deja postate.

Multe dintre solicitări au vizat plata taxelor online pentru cât mai multe categorii de taxe şi impozite, reducerea numărului de taxe şi hârtii, precum și a numărului de copii de pe cartea de identitate, a copiilor legalizate solicitate cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică, precum şi recunoaşterea documentelor emise în format electronic cu semnătură electronică.

Printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a introdus o serie de noutăți pentru reducerea birocrației, simplificarea și digitalizarea procedurii de reducere a documentelor, respectiv:

 • Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic www.edirect.e-guvernare.ro, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.
 • Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor accepta și copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de poștă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât și pe punctul de contact unic electronic. În termen de 30 de zile instituțiile publice au obligația să anunțe adresa de email unde se vor putea transmite; În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituții în furnizarea serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcționar, la ghișeu, a conformității cu originalul.
 • Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deținute sau gestionate de o altă autoritate sau instituție publică se iau direct de la respectiva autoritate sau instituție dacă acest lucru a fost solicitat expres de către beneficiarul serviciului public sau dacă există consimțământul expres al acestuia.
 • Instituțiile publice și organele administrației publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației.
 • Va fi scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru eliberarea cărții de identitate, eliberarea și prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și a cazierului judiciar. Această măsură a fost luată având în vedere că plata acestei taxe de valoare mică presupune deplasări la Poștă și la Poliție. La ridicarea cărții de identitate și a pașaportului cetățenii vor plăti o singură taxă, într-un singur loc. Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei.
 • Autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, vor putea obține certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scutind cetăţeanul de obţinerea acestuia, caz în care taxa de eliberare şi taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate. Astfel, orice altă instituţie publică, cu excepţia celor prevăzute deja în lege, va solicita electronic unităţilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în baza consimţământului scris al solicitantului, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. Unităţile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor furniza electronic copiile solicitate într-un termen de 24 de ore de la primirea solicitării, iar persoana pentru care se efectuează verificări specifice este scutită de plata serviciului.
 • În vederea simplificării plății taxelor pentru pașaport, au fost comasate cele două taxe astfel încât acestea se vor putea achita într-un cont unic, facilitându-se astfel și plata lor online.
 • O altă măsură are în vedere obligativitatea instituțiilor publice să ofere metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, a amenzilor contravenţionale şi a taxelor şi impozitelor, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemelor electronice de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
 • În cazul plății amenzii rutiere, dificultatea semnalată de un număr semnificativ de cetățeni este reprezentată de obligativitatea de a transmite dovada plății amenzii la unitatea de poliție. În sensul eliminării acestei proceduri, actul normativ introduce posibilitatea transmiterii dovezii de plată şi prin poştă electronică, respectiv eliminarea acestei obligativităţi atunci când plata se realizează prin mijloace electronice. Astfel, art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor va fi completat în consecință, facilitând plata prin Sistemul Național Electronic de Plată şi a altor mijloace electronice de plată.
 • De asemenea, pentru a reduce riscurile de corupţie în obţinerea permisului auto şi având în vedere cazurile mediatizate care au scos la iveală riscuri la adresa siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, se va implementa un sistem de monitorizare şi verificare a desfășurării examenului pentru obţinerea permiselor auto. Proba teoretică se înregistrează video, iar cea practică audio și video.
 • În cazul procedurii de înmatriculare auto, se introduce posibilitatea plăţii într-un cont unic a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.

Prin Memorandumul care însoțește Ordonanța de simplificare au fost introduse principiile necesare acestor simplificări în rândul instituțiilor publice. O prevedere importantă din Memorandum este aceea că se pot plăti online amenzi de circulație prin Ghiseul.ro

Sursă: Guvernul României

NIE Certificatul de Rezidenţă – Foaia Verde

nie certificatul de rezidenta

Cetăţenii români care vin să locuiască în Spania pe o perioadă de peste trei luni, trebuie sa se solicite înscrierea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini de la Comisariatul de Poliţie din zona unde s-au stabilit. În primul rând vi se va înmâna o foaie albă unde va apărea numărul dvs. de NIE (Număr de Identificare a Străinilor). Această foaie NU acreditează rezidenţa în Spania.

Pentru a putea fi beneficiari de „Foaia Verde” în fiecare caz va fi nevoie să aveţi cu dvs. paşaportul sau cartea de identitate în vigoare, empadronamiento (viza de flotant-înregistrarea la primăria locală), taxa plătită şi formularul de cerere.

A) În cazul desfăşurării unei activităţi lucrative pentru un angajator este necesar să se realizeze de către acesta, afilierea şi înscrierea la sistemul de securitate socială spaniol. Trebuie să prezentaţi comunicarea contractului în sistemul de securitate socială.

B) În cazul desfăşurării unei activităţi lucrative pe cont propriu este necesar să aveţi la dvs. înscrierea la Administraţia Financiară ca plătitor de impozite pentru activităţi economice şi înscrierea în Regimul Special al Lucrătorilor Autonomi la Trezoreria Generală a Securităţii Sociale. Anumite administraţii publice, cum este cazul Comisariatului din Valencia, pot cere dovada plăţii a trei luni de contribuţii ca Lucrător Autonom.

C) În situaţia cetăţeanului român cu resurse suficiente va trebui să faceţi dovada veniturilor şi a unei asigurări medicale complete care să acopere toate riscurile în Spania.

D) În situaţia studenţilor va trebui să se prezinte dovada înmatriculării la studii, cardul de sănătate european sau o asigurare medicală privată şi dovada resurselor materiale suficiente.

E) Iar în cazul membrilor familiei cetăţeanului român rezident în Spania (care trebuie să îndeplinească una dintre condiţiile expuse mai sus şi să se prezinte documentele acestuia) se va aporta documentul de identitate în vigoare, certificatul de căsătorie actualizat (pentru soţ/soţie), sau certificatul de naştere (pentru copiii minori), traduse şi cu Apostila de la Haga (în cazul în care sunt certificate plurilingve, nu este nevoie de traducere şi nici de Apostilă). Când minorul este născut în Spania, aveţi nevoie de livretul de familie.

Sperăm că v-au fost utile aceste informaţii şi în caz de nevoie, ne puteţi contacta.
Av Nadia Irina Fundăţeanu /Efica Abogados
tel: 635 954 632

Consultanţă Legală – Nadia Irina Fundăţeanu

minori de nationalitate romana

Bună ziua,

Mă numesc Nadia Irina Fundăţeanu, sunt avocată în exerciţiu la ICAV (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia); fac parte din “familia” Efica Abogados formată din doisprezece membri şi ne ocupăm de toate ramurile dreptului. Vin din Bucureşti, unde am absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea Româno – Americană. Aici în Spania am diplomă de master în „Drept Administrativ şi Administraţie Publică” de la Universitatea din Valencia şi de master de Avocatură de la ICAV şi Universitatea Valencia. Pentru mai multe informaţii despre CV-ul meu vă invit să intraţi pe pagina bufetului de avocatură.

Mă alătur începând de astăzi unei alte ‘familii’, acceptând cu bucurie invitaţia de a deveni redactor pe teme juridice pentru revista Robarna şi aş dori să mulţumesc din suflet pentru această ocazie. Este o onoare pentru mine să pot împărtăşi cu dumneavoastră o parte din cunoştinţele mele prin intermediul acestei reviste.

Ne apropiem cu paşi repezi de Sfintele Sărbatori Ortodoxe de Paşti şi mulţi dintre noi se pregătesc de călatorie spre ţară pentru a fi aproape de cei dragi. Cunoaştem condiţiile pentru a călători, mai ales când suntem însoţiţi de către minori de naţionalitate română?

În funcţie de circumstanţele noastre personale şi familiare, vom avea nevoie de anumite documente pentru a putea călători fără probleme. Aceste circumstanţe pot fi următoarele, în baza „articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate”:

 1. Minor împreună cu ambii părinţi
 2. Minor împreună cu unul dintre părinţi
 3. Minor împreună cu adult care nu este nici părinte nici reprezentant legal
 4. Minor singur.

1. În cazul în care călătoresc amândoi părinţii împreună cu copilul minor, nu este nevoie decât de documentul de călătorie individual al minorului (paşaport sau carte de identitate) şi documentele de identitate ale părinţilor.
La plecarea din Spania nu există, în mod normal, probleme de călătorie. Problemele apar când se pleacă din România. În viitorul articol vom detalia condiţiile de călătorie pentru fiecare dintre cele trei cazuri restante.

Pentru consultaţii pe cazuri concrete nu ezitaţi să mă contactaţi

Despre Abuzurile Suferite de Unii dintre Români in Spania

abuzuri

Dragi cititori,

     Din pacate, in ultima perioada, am tot ascultat clienti care se plangeau de diferite abuzuri pe care le intalnesc la locul de munca si chiar, copiii acestora, in institutiile publice de invatamant pentru simplul motiv ca sunt romani. Dupa cum, probabil, multi dintre voi stiu, imi iubesc nespus de mult tara unde m-am nascut, Romania, si trebuie sa recunosc ca toate cauzele romanilor care sufera abuzuri imi provoaca o mare tristete si dezamagire.

      Voi incerca, prin intermediul acestui articol, sa va dau cateva sfaturi ce trebuiesc urmate daca va veti gasi in situatia unui abuz de acest gen. Este important de stiut ca orice cetatean strain cu resedinta stabilita in Spania are aceleasi drepturi si obligatii ca si cetatenii spanioli, conform Legii numarul 4 din data de 11 ianuarie 2000, despre drepturile si libertatile strainilor in Spania si integrarea sociala a acestora (Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Articoulul 3 din Legea amintita spune clar ca: “Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.”

       Acestea fiind spuse doresc sa reamintesc romanilor rezidenti in Spania ca NU trebuie sa ramana indiferenti in cazul in care suferim diferite abuzuri fie ca se produc la locul de munca, fie in institutiile de invatamant sau in orice alta imprejurare. O sa va dau exemplul unei situatii nefericite care mi s-a intamplat chiar mie. Dupa ce am absolvit Masterul in Avocatura Internationala, conform legii spaniole, aveam posibilitatea de a omologa titlul de avocat, ceea ce am si facut. Prima etapa era de a ma inscrie in Colegiul de Avocati din Barcelona si timp de 3 ani puteam exercita profesia de avocat sub tutela si indrumarea unui avocat spaniol. Pe aceasta perioada de timp, Colegiul de Avocati din Barcelona mi-a emis un carnet de avocat european. Mai mult decat atat, acelasi organism mi-a emis o rezolutie conform careia aveam dreptul de a exercita profesia de avocat in cadrul Serviciului de Asisteta Juridica. Cum va puteti da seama ei erau cei care imi trimiteau clientii din oficiu, cum tot ei erau responsabili sa efectueze si plata acestor servicii.

       Dupa o perioada de timp in care mi-am facut datoria, chiar in momentul in care trebuia sa primesc plata serviciilor prestate, aceeasi institutie publica prin intermediul functionarilor acesteia, m-au chemat personal la sediu pentru a-mi spune ca eu nu aveam dreptul de a-mi exercita profesia si ca am comis o ilegalitate in ceea ce priveste munca prestata clientilor din oficiu. Modalitatea in care mi-au vorbit, m-au umilit, tipand la mine si spunandu-mi ca propriul card de avocat comunitar, EMIS DE EI, era fals a fost, din punctul meu de vedere, un abuz psihologic si o lipsa de etica extrem de grava. Toate acestea s-au intamplat dupa ce si-au dat seama care era tara mea de origine, adica Romania. Imi aduc aminte ca si-au permis inclusiv sa puna la indoiala veradicitatea documentelor mele oficiale, emise de Institutiile de invatamant din Romania.

       Este foarte clar si mai mult decat evident ca eu NU aveam cum sa ofer asistenta judiciara din oficiu daca ei NU m-ar fi admis in Barou si NU mi-ar fi trimis clienti din oficiu. Chiar daca eroarea era de partea lor nu s-au abtinut in a ma insulta atat prin atitudine cat si verbal. Evident ca nu am putut ramane indiferenta in privinta acestui abuz si am reclamat toata aceasta situatie Consiliului National al Avocaturii Spaniole, adica Organului Superior, si evident dreptatea a fost de partea mea, dandu-mi castig de cauza. Problema este ca nu am vazut nici o sanctiune in acest caz, nu am vazut ca doamna aceea care mi-a vorbit atat de urat, pe nedrept, sa fi fost trasa la raspundere.

legal_assist
Am decis sa va povestesc toate acestea pentru a va sfatui sa reclamati orice tip de abuz, NU lasati sa treaca neobservata o astfel de situatie, NU menajati oamenii care nu stiu sa se comporte cu noi, romanii, care considera ca meritam sa fim tratati astfel deoarece suntem romani.

     Avem aceleasi drepturi ca oricare cetatean spaniol sau european, trebuie sa ne facem respectati in comunitatea in care traim, trebuie sa denuntam toate abuzurile facute la adresa noastra daca dorim sa schimbam ceva.

“TACEREA, PASIVITATEA SAU SUPERFICIALITATEA OAMENILOR ONESTI, CINSTITI ESTE: CONDITIA SUFICIENTA PENTRU TRIUMFUL NESTINGHERIT AL RAULUI.”

Av: Florentina Marin