FORMULARUL E302

FORMULARUL E302

Trimite și altora

      CE ESTE FORMULARUL E302 ?

     Formularul E 302 este o adeverinţă cu privire la membrii familiei lucrătorului salariat aflat în situaţie de şomaj, care trebuie luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor .

El se compune din 3 file

     Acest document, scris de instituţia desemnată din ţara de reşedinţă a membrilor familiei, certifică faptul că membrii familiei nu sunt luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor de şomaj care sunt datorate unei alte persoanei potrivit legislaţiei statului membru de reşedinţă.

      CINE IL SOLICITA ?

     Şomerul care a exercitat o activitate salariată într-un stat membru al Comunitatii Europene şi care doreşte să poată beneficia de drepturile sale la prestaţiile de şomaj într-un alt stat membru a cărui legislaţie ia în considerare numărul de membri ai familiei pentru a calcula cuantumul prestaţiei, chiar dacă aceştia nu îşi au reşedinţa pe teritoriul acestuia.

     CAREI INSTITUTII II ESTE SOLICITAT ?

     Instituţiei desemnate a statului în care membrii familiei îşi au reşedinţa.

CUI II ESTE ADRESAT ?

     Instituţiei competente în materie de şomaj a statului în care sunt solicitate prestaţiile (instituţia care examinează dreptul la prestaţii) ; sau lucrătorului salariat aflat în situaţie de şomaj care îl transmite instituţiei competente astatului în care sunt solicitate prestaţiile.

     La primire, ce întrebuinţare i se dă de către destinatar?

     Instituţia care primeşte formularul E 302 ia în considerare, eventual, numărul de membri ai familiei pentru a calcula cuantumul prestaţiilor.


Trimite și altora