Apostila de la Haga – Precizare

Apostila de la Haga – Precizare

Trimite și altora

Incepând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Convenţie: fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, în cadrul prefecturilor s-a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.

Dupa ce li se aplica apostila de catre Institutia Prefectului, certificatele de stare civila se traduc in limba tarii de destinatie de catre un traducator autorizat. (inclusiv apostila)

Atenţie :

...

Apostila se aplică numai pe actul original

 


Trimite și altora