Centre Comunitare in Diaspora – Legea nr. 86/2016 privind înfiinţarea lor

Centre Comunitare in Diaspora – Legea nr. 86/2016 privind înfiinţarea lor

Trimite și altora

Legea privind înfiinţarea de Centre Comunitare în Diaspora propusă de PNL şi aprobată de cele două Camere ale Parlamentului a fost promulgată de Preşedinte la începutul lunii mai, începând să producă efecte juridice în 07 iunie 2016.

Încă nu este operaţională, guvernul având la dispoziţie 90 de zile să stabilească şi să facă publice normele de aplicare.

Subiectul ne interesează pe toţi iar motivul pentru care precizăm toate aceste date şi pentru care publicăm integral textul legii este că avem speranţa că guvernul va respecta termenul impus de lege şi nu va amâna ‘sine die’ aplicarea ei, ca în cazul multor altor măsuri în decursul anilor. Nu mă refer aici la acest guvern sau altul anterior, pentru noi e unul singur şi ne aşteptăm să aplice legea aceasta.

Recentele tentative de schimbare a situaţiei raportării la Diaspora -pe care le salutăm dealtfel- vor avea rezultatele aşteptate numai dacă vor fi însoţite de măsuri concrete; în sensul acesta înfiinţarea Centrelor Comunitare ar putea fi un real câştig pentru noi toţi, atât pentru cei care rămân în afara graniţelor cât şi pentru cei care plănuiesc să se întoarcă. Remarc totuşi că termenul de 90 de zile pentru definirea normelor de aplicare a legii este unul suficient dar nu şi necesar, departamentul MAE având în mod sigur capacitatea să stabilească regulamentul în doar câteva săptămâni şi eliminând astfel riscul unor previzibile amânări inutile datorate cine ştie cărei „instabilităţi” de o vară care se prefigurează fierbinte.


Legea nr. 86/2016

Art. 1.

Statul român are obligaţia de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul acestora.
Art. 2.

(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, statul român asigură înfiinţarea unor centre comunitare româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României cel puţin 5.000 de cetăţeni români.

(2) Înfiinţarea centrelor comunitare româneşti se face în baza unei solicitări adresate Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, semnată de cel puţin o treime din cetăţenii români înregistraţi la misiunile diplomatice ale României din statul respectiv.

(3) Calitatea de membru al unui centru comunitar românesc se dobândeşte prin cerere adresată conducerii centrului comunitar românesc, cu condiţia înregistrării prealabile la misiunile diplomatice ale României din statul respectiv.
Art. 3.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, este responsabil pentru înfiinţarea centrelor comunitare româneşti.
Art. 4.

Statul român, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pune la dispoziţia fiecărui centru comunitar românesc un sediu în care să îşi desfăşoare activitatea.
Art. 5.

(1) Centrele comunitare româneşti nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Centrele comunitare româneşti au drept scop asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice.
Art. 6.

(1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, numărul de posturi, rolul şi atribuţiile, precum şi categoriile de personal ale centrelor comunitare româneşti se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Centrele comunitare româneşti beneficiază de sprijin financiar sau material pentru:
a) desfăşurarea acţiunilor, proiectelor şi programelor iniţiate;
b) achiziţionarea de manuale, cărţi de specialitate, cărţi de lectură sau alte publicaţii în limba română;
c) desfăşurarea unor cursuri educaţionale în limba română;
d) organizarea unor evenimente care au ca scop celebrarea principalelor evenimente naţionale sau religioase
e) organizarea unor ateliere cu caracter artistic, religios sau sportiv.

(3) Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni stabileşte la începutul fiecărui an bugetar cuantumul sprijinului financiar şi suma ce se alocă lunar fiecărui centru comunitar românesc pentru fiecare categorie de cheltuieli.

(4) Centrele comunitare româneşti se finanţează din următoarele surse:
a) bugetul Ministerului Afacerilor Externe;
b) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

Art. 7.

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8.

Guvernul României stabileşte normele metodologice de aplicare a prezentei legi în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


Trimite și altora