Ieşire din ţară cu copii, minori – cetăţeni români – Procedură şi condiţii

Ce trebuie să ştiţi despre procedura de iesire din tara cu copii minori

Minorii cetăţeni români pot călători in străinătate numai insoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate.

Conform Articolului 5 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei romăne se stabileşte : Copiii născuţi pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni români, cei care s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român, sau care s-au născut in străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română: sunt cetăţeni români. Astfel, minorul, care are cel puţin un părinte cetăţean român, in conformitate cu prevederile mai sus menţionate, dobândeşte cetăţenia romănă prin efectul legii.

Minorii, cetăţeni români, se afla sub protecţia statului român, fiindu-le aplicabile prevederile actelor normative cu privire la cetăţenii români – inclusiv prevederile referitoare la ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori, chiar dacă au si o altă cetaţenie si chiar daca prezintă pentru trecerea frontierei doar documente eliberate de către autoritaţile străine.

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile parinteşti sau declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

Declaraţia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la liberă circulaţie se prezintă, în original si în fotocopie, Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectueaza ieşirea din ţară.

Minorul care calatoreşte in străinătate insoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal nu poate fi incredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativă a libertătii supravegheate, în condiţiile legii penale.

În situaţia in care politiştii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasă din Romania, vor întrerupe călătoria acestuia.

Dacă minorul nu este insoţit de cel puţin unul dintre părinţi si nu sunt îndeplinite condiţiile obligatorii, se informează aceştia, punându-le în vedere să il preia de îndată ce este posibil.

În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, politiştii de frontieră anunţă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care iniţiază procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii.

Informatii complete găsiţi aici