Care este răspunderea unui PFA Persoană Fizica Autorizată Autonomo în faţa datoriilor

Care este răspunderea unui PFA Persoană Fizica Autorizată Autonomo în faţa datoriilor

Trimite și altora

Pentru a achita toate datoriile, PFA Persoană Fizica Autorizată Autonomo trebuie sa-şi sacrifice chiar şi bunurile personale. Această raspundere este de caracter universal şi îi afectează toate bunurile sale prezente şi viitoare.

În faţa unei datorii, răspunderea unui antreprenor care desfăşoară o activitate ca PFA Persoană Fizică Autorizată Autonomo în spaniolă – este maximă.

Antreprenorii care desfăşoară o activitate economică ca Autonomo îşi iau o serie de angajamente cu scopul de a putea desfaşura activiatea economică. Acesta are responsabilitatea de a achita toate datoriile iar dacă este nevoit are obligaţia de a sacrifica chiar şi bunurile persoanle.

PFA-ul se caracterizează prin faptul că realizează activitaţi comerciale  în nume propriu, din acest motiv PFA-ul își asumă atât drepturile cât și obligaţiile care derivă din desfaşurarea activitaţii. Acesta este motivul pentru care îi corespunde o răspundere nelimitata faţă de terţi, aceasta fiind de caracter universal şi care îi afectează toate bunurile prezente și viitoare.

In aceste cazuri, nu exista nici o diferenţă intre patrimoniu empresarial şi patrimoniu personal. Acesta raspunde in faţa angajamentelor facute în scopul desfaşurarii activitaţii economice atat cu bunurile sale personale prezente si viitoare cat si cu bunurile achiziţionate cu scopul de a le utiliza la desfăşurarea activitaţii economice.

In cazul în care antreprenorul este căsătorit, cum afecteaza această situaţie patrimoniului soţului?

In cazul in care PFA Persoană Fizica Autorizată Autonomo este căsătorit, în funcţie de convenţia matrimonială incheiată intre cei doi soţi, există bunuri propii a unuia sau altuia dintre soţi şi bunuri comune.

Convenția matrimonială este o convenţie încheiată între cei doi viitori soți, convenție care reglează situația patrimoniului celor doi soţi. Convenţia matrimonială are rolul de a dezambiguiza apartenenta unor bunuri dobândite în timpul mariajului în sensul de a clarifica care sunt bunuri comune și care sunt bunuri proprii a unuia sau altuia dintre parteneri. În limbajul obișnuit se folosește sintagma contract prenupţial (care însă, nu se suprapune identic peste reglementarea convenției matrimoniale).

Alegerea regimului juridic separatiei de bunuri se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut stabilit dinainte.

Convenția matrimonială se poate încheia fie înainte de căsătorie (și atunci va produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei), fie în timpul căsătoriei (și atunci va produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei).

În ceea ce privește bunurile detinute in comun de ambii soti, acestea pot fi executate pentru plata unui credit luat de persoana fizica autorizata doar daca ambii soti isi dau consimtamantul. Acest consimtamant se presupune ca este de forma tacita daca sotul nu isi exprima opunerea de forma expres. Pentru a evita ca aceste bunuri comune sa fie executate pentru a plati un imprumut pe care il ia persoana fizica autorizata, sotul care nu realizeaza nici o activitate economica este nevoit sa isi exprime opunerea in scris in momentul in care se constituie aceasta activitate.

În ceea ce privește bunurile personale ale sotului, acestea nu pot fi executate pentru plata datoriilor pe care le face persoana fizica autorizata doar daca acesta gireaza cu bunurile sale la banca pentu un imprumut pe care il face persoana fizica autorizata.

Înscrierea în Registrul Comerţului

În cele din urmă, PFA Persoană Fizica Autorizată Autonomo nu are obligatia sa se inscrie in registrul comertului, insa este recomendabil sa o faca, printre altele pentru a constitui un patrimoniu de afectiune, inregistra datele sotului, regimul juridic din conventia matrimoniala incheiata intre ambii sotii, cat si consimtamantul sau opunerea acestuia in ceea ce priveste patrimoniu detinut in comun de ambii soti si patrimoniu personal.

Sursa articolului: Cinco Días

 


Trimite și altora