Astăzi este Vinerea Mare

Astăzi este Vinerea Mare

Trimite și altora


„toată făptura s-a schimbat de frica, văzându-Te pe Tine, Hristoase, pe Cruce răstignit; soarele s-a întunecat și temeliile pământului s-au cutremurat, toate au pătimit împreună cu Tine, Cel ce ai zidit toate; Cel ce ai răbdat de voie pentru noi, Doamne, slavă Ţie” (Stihoavna).

Credincioșii ortodocși traversează astăzi ultima vineri din Postul Mare, zi care este numită și Vinerea Paștelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Seacă sau Vinerea Mare.

Astăzi este ziua în care Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoșesc. Din acest motiv, Vinerea Mare este si zi de post negru. Creștinii mai dau diferite conotații legate de aceste denumiri. Acestea sunt date de ceea ce se întamplă în această zi. Astfel, se numeste Vinerea Pastilor, pentru că este ultima vineri dinaintea Paștelui; Vinerea Patimilor, deoarece în această zi a pătimit și a fost răstignit Iisus Hristos. Totodată,se cheamă Vinerea Seacă, pentru că cei mai mulți români au obiceiul de a ține post negru, adică nu mănâncă și nu beau nimic toată ziua. Mai este numită Vinerea Mare pentru ca este ultima vineri din Săptămâna Mare.

Tot în Sfânta zi de Vineri se face pomenirea Sfintelor, Mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimi ale Domnului și Dumnezeului Iisus Hristos, respectiv scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfira, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița și, nu în ultimul rând, crucea și moartea pe care le-a primit de bunăvoie. Se mai face pomenirea de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El.

Astăzi este o zi aliturgica în bisericile ortodoxe, o zi în care, din respect față de Patimile Domnului, nu se oficiază Sfânta Liturghie. Slujbele încep cu Ceasurile împărătești, care se citesc doar în ajunurile marilor sărbători. Înspre seară, după spovedirea credincioșilor se oficiază Denia Sâmbetei celei Mari.

După Psalmii Utreniei, soborul de peroți iese în mijlocul bisericii, în fata Sfântului Epitaf. Se oficiază Prohodul Domnului, poate cea mai gravă și solemnă slujbă a credinței ortodoxe. Credincioșii, cu lumanări în mâini, ascultă cum soborul citește câteva stihuri în care este vorba despre moartea Mântuitorului, despre pogorarea Sa în iad și în care se anunță Învierea. La sfaârșitul slujbei, se ia Sfântul Epitaf și se înconjoară de trei ori biserica, cu lumânări aprinse în mâini.

După aceasta, se intră iarăși în biserică. În timp ce peroții țin ridicat Epitaful la intrarea în biserică, credincioșii trec pe sub el, atingându-l cu mâna. La sfarșitul slujbei, se mai oficiază doua cântări și se citește o Evanghelie, după care credincioșii se retrag, cu lumânările în mâini, către case. Nu în ultimul rând, Vinerea Mare este o zi de doliu pentru creștini și acest lucru pentru că în această zi a pătimit și a fost răstignit Iisus Hristos. Tradiția spune că în Vinerea Mare nu se face treabă în casă, iar cei foarte credincioși țin post negru.

Vinerea Mare este ziua judecății Mântuitorului în fața lui Pilat din Pont. Este ziua în care mulțimile isterizate au cerut moartea prin răstignire a Celui ce venise să ia păcatele oamenilor asupra Sa. Ziua suferinței, dar și a purificării lumii de toate păcatele. Iisus Hristos și-a asteptat cu înțelepciune și răbdare patimile, prin care a luat asupra sa toată suferința și neajunsurile omenești. Înainte de a fi răstignit, Iisus a fost bătut și batjocorit.Pilat din Pont a incercat sa-L scape de sentința mulțimilor oarbe de furie, care împlineau astfel, făra să știe, cuvântul proorocilor Vechiului Testament. În acea zi, Iisus a fost biciuit. Chinuit și plin de sânge, Mantuitorul a fost adus din nou în fața oamenilor adunați în fața Pretoriului. Dumnezeu și-a revărsta iubirea asupra noastră și prin răstignirea Mântuitorului ne-a dăruit speranța, credința și viața veșnică. Iată, şi acum stă înaintea noastră, închipuit pe Sfîntul Epitaf, Trupul mort al lui Iisus. Să facem, dar, şi noi plîngere pentru El – plîngere pentru păcatele noastre, pentru care El S-a adus pe Sine de bunăvoie jertfă, răscumpărîndu-ne cu Preacuratul Său Sînge.

În Sfânta și Marea Vineri, în toate bisericile ortodoxe, se săvârșește Denia Prohodului Domnului. Prohodul este slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos. Versurile Prohodului au fost compuse de Sfântul Ioan Damaschin. Textul Prohodului este împărțit, ca structură, în trei părți, prima parte având 73 de strofe, a doua parte 60 de strofe și a treia parte 43 de strofe. Prima strofă a fiecarei stări este reluată și la sfârșitul ei.

„În mormânt, Viața
Pus ai fost, Hristoase
Și-au spaimântat oștirile îngerești,
Plecăciunea Ta cea multă preamărind”

“Atâta vreme cât omul rămâne izolat în dreptățile lui, nu are nici o legătură cu Hristos cel răstignit” ( Drumul crucii, Elena Murariu ). În această zi cel mai bine ar fi să reflectăm adânc asupra menirii noastre pe pământ,să ne îndreptăm pașii spre sfânta biserica și să participăm cu tot sufletul la rugăciune,căci de acolo ne vine toată nădejdea și bucuria.

Ajută-ne, Doamne, să Te iubim din toată inima pînă la sfîrşitul vieţii noastre, ajută-ne să mergem pe calea pe care ne-ai arătat-o Tu. Ajută-ne să scăpăm de stăpînirea diavolului, de ispitele pe care el le face. Du-ne pe calea mîntuirii şi adu-ne întru împărăţia Ta. Amin.

Silion Madalina Alina, Sfantul Gheorghe, Barcelona

Bibliografie:
„Proloagele. În fiecare zi împreună cu sfinții”,vol.I, Ed. Institutului Biblic, Bucuresti 2011
Sf. Luca al Crimeei, „Predici”, editura Doxologia, Iași 2012
Protosinghelul Petroniu Tanase „Usile pocaintei, meditatii duhovnicesti, editura Doxologia, Iasi 2012

 


Trimite și altora