Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri celor fără de trup

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri celor fără de trup

Trimite și altora


În fiecare an pe 8 noiembrie Biserica Ortodoxă sărbătorește soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Îngerii au fost cinstiți de oameni încă din cele mai vechi timpuri.

Nu se știau foarte multe lucruri despre îngeri însă în biblie sunt descriși ca fiind ”duhuri slujitoare”(Evrei 1,14). Aceștia sunt ființe fără trupuri care îl slujesc pe Dumnezeu și îi ocrotesc pe credincioși la porunca lui Dumnezeu.Atunci când îngerii se arată oamenilor,aceea nu este forma lor adevărată,ci doar un chip de împrumut.

Lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu din nimic,nu din ceva preexistent și nici din ființa Sa. În Sfânta Scriptură nu ni se vorbește precis despre crearea îngerilor. Sfinții Părinți afirmă că la creație nu se vorbește explicit despre îngeri din două motive: evreii erau înclinați spre idolatrie și exista pericolul să se închine Sfinților Îngeri ca la niște zei,așa cum făceau popoarele păgâne. Ereticii și păgânii au țesut întodeauna tot felul de fabule și povești în legătură cu îngerii. Unii dintre ei socoteau că îngerii sunt zei iar alții îi numeau făcători ai lumii văzute.

satelit televizor

Conform Sfintei Scripturi și mărturisirilor Sfinților,îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu pe care îl iubesc și îl preamăresc. La porunca Lui, ei ocrotesc credincioșii și popoarele. Rolul lor este acela de a duce rugăciunile oamenilor la Dumnezeu. Dar uneori la porunca lui Dumnezeu ei sunt nevoiți să trimită pedepse asupra necredincioșilor așa cum s-a întâmplat în Sodoma și Gomora sau în Egipt. De asemenea, aceștia aduc și vești bune cum ar fi Buna Vestire, Nașterea Domnului, Învierea Domnului sau cea de-a doua Lui venire.

Sfântul Dionisie Areopagitul a descris ierarhiile cerști după cum urmează Cea dintâi ceată este cea a Serafimilor celor cu șase aripi, urmează Heruvimii cei cu ochi mulți, apoi Scaunele de Dumnezeu-Purtătoare,Domniile, Puterile,Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe ne descoperă care sunt numele celor șapte Sfinți Arhangheli, căpeteniile Puterilor Cerești. Ele sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil și Varhiil (Ieremiil).

Arhanghelul Mihail este cinstiti și iubit de către credincioși pentru loialitatea de care a dat dovadă față de Dumnezeu. În limba ebraică numele său înseamnă: ”Cine este ca Dumnezeu?” sau ”Cine este egalul lui Dumnezeu” El este reprezentat iconografic, încă din primele veacuri creștine, ca un voievod care în mâna dreaptă poartă o lancie cu care îl străpunge pe Satan iar în mâna stângă ține o stâlpare verde de finic. În vârful lanciei este reperzentată o pamblică de in și Semnul Sfintei Cruci cu culoarea roșie. Sfântul Arhanghel Mihail este cinstit în primul rând ca păzitor al Ortodoxiei și ca luptător împotriva ereziilor.

Când Lucifer s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu lăudându-se: ”Pune-voi scaunul meu deasupra norilor și voi fi asemeneacu Cel Înalt” atunci a căzut din cinstea de Arhanghel și împreună cu el a căzut și mulțime mare de îngeri. Acest lucru este spus chiar de Domnul nostru Iisus Hristos în Sfânta Scriptură astfel: ”Văzut-am pe satana ca fulgerul din cer căzând”. Arhanghelul Mihail a fost acela care a stat în mijloc și a strigat puterilor cerești celor credincioase: ”Să stăm drepți! Să stăm cu frică! Să luăm aminte!” La această poruncă toate credincioasle oștiri îngerești au strigat: ”Sfânt! Sfânt! Sfânt! Domnul Savot! Plin este cerul și pământul de mărirea lui!” Această adunare de îngeri s-a numit Sobor Îngeresc care se simbolizează luarea-aminte, înțelegerea și unirea.

Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat lui Avraam și lui Lot la pustiirea și pierderea Sodomei ; s-a mai arătat și lui Iacov când fugea de fratele său Isav. El a mers și înaintea taberei evreilor când au fugit din robia egipteană. Arătatu-sa și lui Iosua al lui Navi zicându-i ”Eu,Arhistrategul puterilor Domnului,acum am venit”. Pentru aceasta și multe alte minuni, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic.

Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail mai prăznuim și pe Sfântul Arhanghel Gavriil. Numele lui se tâlcuiește: ”Omul lui Dumnezeu” sau ”Puterea lui Dumnezeu”. El este vestitorul și descoperitorul tainelor dumnezeiești, mai cu seamă a tainei intrupării lui Dumnezeuși a celorlate sfinte taine care stau în legătură cu ea. El este reprezentat iconografic ținând în mâna dreaptă o candelă în interiorul căreia se află o lumânare aprinsă, iar în mâna stângă, o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda semnifică taina ascunsă a înțelepciunii lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Gavriil a făcut multe minuni atât în Legea Veche cât și în cea Nouă. În Proorocia lui Daniil se pomenește însuși numele lui,când Daniil tâlcuiește visul pe care l-a avut împăratul perșilor. Atunci Dumnezeu i-a spus Sfântului Arhanghel: ”Gavriile, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înțeleagă vedenia” (Daniil VIII,16) Și iarăși același Gavriil a arătat aceluiași Daniil că după șaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci și șapte de ani,are să vină Hristos. ”Și iată, zice Daniil, bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Și m-a făcut să înțeleg și celelalte”(Daniil IX,21).

În Legea Nouă Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a hrănit-o pe Fecioara Maria timp de 12 ani în Sfânta Sfintelor din Templu. Apoi după ce i-a binevestit că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat lui Iosif în vis zicându-i să nu se teamă căci ceea ce are Fecioara Maria în pântece este de la Duhul Sfânt. Prin toate acestea și multe altele dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până în sfârșit. Pentru aceasta Sfânta Biserică Ortodoxă îl prăznuiește împreună cu Arhanghelul Mihail,și cheamă harul și ajutorul lui rugândul ca prin rugăciunile sale să aflăm scăpare de rele și să ne învrednicim de bucuria cerească.

Tot în această zi mai este pomenit și Sfântul Arhanghel Rafail al cărui nume înseamnă: ”Vindecarea lui Dumnezeu”sau ”Domnul Vindecătorul”. Acesta este amintit in ”Cartea lui Tobit”din Vechiul Testament unde este reprezentat ca ocrotitor și îndrumător al dreptului Tobie fiul lui Tobit. Acesta pornise într-o călătorie în căutarea unui leac care ar fi putut să îl vindece pe tatăl său care orbise. Aceasta ne arată și reprezentările iconografice unde Arhangelul Rafail îl ține de mână pe Tobit iar acesta este reprezentat ținând pestele pe care l-a pescuit în râul Tigru. Acest pește l-a pescuit la îndemnul Sfântului Arhanghel și a preparat un leac cu care și-a vindecat tatăl de orbire. Tot cu ajutorul lui Rafail s-a dus în casa lui Raguel înfruntând pe drum diferite pericole pentru a o lua de soție pe Sara. Când s-a descoperit lui Tobie acest arhangel i-a spus: ”Eu sunt Rafail,unul din cei șapte Sfinți Îngeri,care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei Celui Sfânt” (Tobit 12,15)

”O cereștilor Voievozi care asupra noastră pururi vegheați, Acoperiți-ne pre noi cu aripile voastre și cu puterea voastră ne păziți pe noi!”

prof. Diana Chiriac de la Parohia Sf. Gheorghe Barcelona


Bibliografie:

1. Mineiul pe Noiembrie,Edit. Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București-2005
2. Sfântul Nicolaie Velimirovici-Proloagele de la Ohrida,vol.2,Edit. Cartea Ortodoxă
3. www.crestinortodox.ro/sfinti/sfintii-arhangheli-mihail-gavriil
4. www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie08


Trimite și altora