Omologarea Diplomelor Universitare în Spania

Omologarea Diplomelor Universitare în Spania

Trimite și altora

În Regatul Spaniei, procedura pentru omologare și/sau echivalare a diplomelor de absolvire a unei instituții de învățmânt superior este reglementată prin Decretul Regal 967/2014 și intră în atribuțiile Ministerului Educației, Culturii și Sportului, prin Direcția Generală de Politică Universitară.

Diferenţa între Omologare şi Echivalare

Omologarea reprezinta recunoașterea oficială a echivalenței titlului universitar străin cu un titlu universitar oficial spaniol. Omologarea conferă diplomei străine, de la data la care se produce și se eliberează adeverinta de recunoastere, aceleasi efecte juridice, atât din punct de vedere academic cât și profesional, ca titlul universitar spaniol cu care se omologhează, pe întreg teritoriul național, în conformitate cu legislația în vigoare.

Echivalarea (Verificarea nivelului de pregătire echivalent) în niciun caz nu presupune omologarea titlului universitar și nici recunoasterea sa în alte scopuri în afară de cel de a urma cursuri de master sau doctorat. Efectuarea echivalării este astfel o cerință obligatorie pentru a se putea solicita admiterea la cursurile oficiale de master sau doctorat, dar nu presupune acceptarea propriu-zisă la aceste cursuri.

Procedura de urmat pentru Omologarea Diplomei

Pașii care trebuie urmați în acest scop sunt: completarea solicitării ( se va face și o fotocopie a acesteia ), achitarea unei taxe corespunzatoare tipului de solicitare ( se foloseste Formularul 790 ) și depunerea dosarului la autoritatile competente în acest sens.

Conţinutul dosarului:

Pe lânga cele enunțate anterior, dosarul va trebui să conțină următoarele documente:

 •  copie conforma cu originalul ( compulsada ) a documetului care probează identitatea solicitantului și naționalitatea acestuia ( DNI, NIE, pașaport )
 •  copie conformă cu originalul a diplomei a cărei omologare/ echivalare se solicită;
 •  copie conformă cu originalul a foii matricole/ a suplimentului la diplomă din care trebuie să rezulte durata studiilor, materiile studiate și numărul de ore pentru fiecare dintre ele;

În cazul echivalării trebuie să fie menționat și numărul total de ore de curs.

 • acreditarea competențelor lingvistice necesare pentru exercitarea în Spania a respectivei profesii reglementate ( cerință aplicabilă doar în cazul procedurilor de recunoaștere profesională ).
 • traducerea oficială corespunzătoare a tuturor actelor de studii.

Toate documentele enumerate sunt obligatorii pentru inițierea procedurii.

Posterior depunerii dosarului, dacă se va considera necesar, vor fi solicitate documente adiționale, cum ar fi programele analitice ale materiilor cursate pe perioada școlarizării. În momentul depunerii documentelor trebuie să fie prezentate copiile conforme cu originalul sau copii simple ale documentelor care se vor certifica pe moment de către funcționarul care primește și înregistrează solicitareea.

Instituțiile abilitate să constate conformitatea fotocopiilor cu originalul sunt:

 •  Delegațiile și Subdelegațiile Guvernului;
 •  Ministerul Educatiei, Culturii și Sportului
 •  Ambasadele și Consulatele Regatului Spaniei
 •  Notarii

În toate aceste cazuri pentru a se putea realiza certificarea conformității cu originalul trebuie să fie prezentat documentul original.

Toate documentele enumerate mai sus trebuie sa îndeplinească o serie de condiții:

 •  Trebuie să fie oficiale și să fie eliberate de către autoritățile abilitate;
 •  Trebuie să fie însoțite de traducerea oficială (TRADUCCIÓN JURADA) în limba spaniolă.

Trebuie știut faptul că, dacă pentru țările din afara UE și a Spatiului Economic European și Elvetia este necesară legalizarea prealabilă a documentelor ( a actelor de studii ), pentru țările membre UE cerința legalizării este suprimată.

În ceea ce privește traducerile, așa cum am menționat, ele trebuie realizate de către un traducător oficial acreditat în Regatul Spaniei (Traductor – Intérprete Jurado), în conformitate cu Dispoziția Adiționala nº. 16 din Legea 2/2014 din 25 martie.

Pentru orice alte detalii sau pentru efectuarea traducerilor actelor menționate anterior, ne puteți găsi la biroul nostru din Barcelona, calle Sant Joan de la Salle, nr. 35 (lânga Consulatul General al României), la telefon 662.112.606 sau la adresa de e-mail traduromspa@hotmail.com.

Ingrid Hodivoianu


Trimite și altora