Călătoria minorului

Călătoria minorului

Trimite și altora

Aşa cum începusem să vorbim în articolul de săptămâna trecută, pentru a putea călători cu copii minori şi în funcţie de circumstanţele noastre personale, vom avea nevoie de anumite documente.

Călătoria minorului însoţit de unul dintre părinţi

În cazul în care călătoreşte doar unul dintre părinţi împreună cu copilul de naţionalitate română, acesta va trebui să prezinte Poliţiei de Frontiera următoarele documente: Paşaport sau Carte de Identitate individuală a părintelui însoţitor; Paşaport sau Carte de Identitate individuală a minorului; Înscris autentificat cu acordul celuilalt părinte privind: efectuarea călătoriei, statele de destinaţie şi perioada în care se desfăşoară călătoria. Dacă celălalt părinte este decedat, puteţi aporta certificat de deces, hotărâre judecătorească sau comunicare oficială de la oficiile consulare ale României în străinătate. Dacă celălalt părinte este declarat dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti, nu va fi nevoie de prezentarea acestui înscris. Important de ştiut că, atât declaraţia de dispariţie cât şi decăderea din drepturile părinteşti obţinute în Spania, trebuie înregistrate şi recunoscute de către Statul Român.

Călătoria minorului însoţit de o persoană desemnată

În situaţia în care minorul călătoreşte însoţit de către o altă persoană, aceasta va trebui să prezinte, pe lângă actele de identitate, cazierul judiciar şi o declaraţie autentificată a ambilor părinţi/sau a părintelui căruia i s-a acordat custodia unică (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), declaraţie prin care aceştia îşi dau acordul cu privire la efectuarea călătoriei în statul sau statele de destinaţie şi la perioada acestei călători.

Călătoria minorului neînsoţit de unul dintre părinţi

Atunci când minorul trebuie să călătorească singur, poate fi însoţit şi o persoană desemnată din cadrul unei companii de transport internaţional de persoane. Este necesară, în acest caz, prezentarea a unui document din care să rezulte calitatea de persoană desemnată de compania de transport internaţional a persoanei care însoţeşte minorul.

Toate aceste circumstanţe sunt cuprinse în Legea nr. 248/2005 „privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate” şi pe site


Trimite și altora